Sahara de Clive Cussler-Fragment

Sahara, de Clive Cussler-Fragment

2 aprilie 1865 Richmond, Virginia

   Părea să plutească prin ceaţa serii ca o jivină ameninţătoare ridicată din mîlul primordial. Silueta ei scundă se zărea neagră .şi primejdioasă pe fundalul copacilor de pe ţărm. Se zăreau umbrele fantomatice ale unor bărbaţi mişcîndu-se pe punte sub lumina galbenă a felinarelor, iar picăturile de apă alunecau în josul bordurilor ei cenuşii, prelingîndu-se în apele leneşe ale rîului James.

   Nava Texas trăgea nerăbdătoare de parîma de ancorare, ca un ogar gata să fie eliberat din lesă pentru vînătoare. Obloane solide din fier acopereau gurile tunurilor, iar cuirasa groasă de cincisprezece centimetri de pe cazemată nu avea nici o zgîrietură. Doar drapelul alb cu roşu din vîrful catargului, în spatele coşului, atîrnînd moale în aerul umed, arăta că este un vas de luptă al Marinei militare a Statelor Confederative.

   Oamenilor de pe uscat li se părea pătrăţoasă şi urîtă, dar marinarii îi observau imediat forţa şi graţia. Era dură şi aducătoare de moarte, ultima din acest model ciudat pornit spre distrugere după un scurt, dar memorabil moment de glorie.
Comandantul Mason Tombs, aflat pe puntea din faţă, trase o eşarfă albastră din buzunar şi îşi şterse transpiraţia care începuse să i se prelingă pe sub gulerul uniformei. încărcarea mergea încet, prea încet. Texas avea nevoie de fiecare clipă de întuneric ca să reuşească să ajungă în larg. îşi privi neliniştit echipajul care căra blestemînd lăzi de lemn pe pasarelă, coborîndu-le apoi în magazia de sub punte. Lăzile păreau neobişnuit de grele pentru ceea ce conţineau – documentele oficiale ale guvernului aflat la putere de patru ani. Erau aduse cu căruţe trase de catîri ce opreau lîngă doc, păzite de supravieţuitorii epuizaţi de lupte ai unei companii de infanterie din Georgia.

   Tombs îşi întoarse privirea, îngrijorat, spre Richmond, aflat la doar trei kilometri spre nord. Grant reuşise să spargă apărarea încăpăţînată a Petersburgului organizată de Lee, iar acum armata decimata a Sudului se retrăgea spre Appomattox, abandonînd capitala confederată în mîinile forţelor unioniste în înaintare. Procesul de evacuare era în plină desfăşurare şi confuzia domnea în oraşul ale cărui străzi fuseseră lăsate pradă jafurilor şi terorii. Pămîntul era cutremurat de explozii, şi flăcări luminau noaptea de la depozitele .şi arsenalele pline cu muniţie ce erau incendiate.

   Tombs era un bărbat ambiţios şi energic, unul dintre cei mai buni ofiţeri din marina confederată. Era scund, cu trăsături inimoase, păr şi sprîncene şatene, barbă deasă roşcată şi o expresie inflexibilă în ochii negri ca măslina.
Comandant al unor canoniere mici în bătăliile de la New Orleans şi Memphis, ofiţer de artilerie la bordul blindatului de luptă Arkansas şi ofiţer secund pe temutul vas de atac Florida, Tombs se dovedise un om periculos pentru cauza unionistă. Preluase comanda navei Texas doar la o lună după ce se terminase construcţia ei pe şantierul naval Rocketts din Richmond, după ce ceruse şi supraveghease efectuarea unui număr de modificări pentru pregătirea unei călătorii aproape imposibile în josul rîului, pe lîngă o mie de tunuri unioniste.

   Îşi îndreptă din nou atenţia spre încărcare şi văzu cum ultima căruţă se desprinse de doc şi dispăru în noapte. Scoase ceasul din buzunar, îi săltă capacul şi îl ridică spre un felinar ce atîrna pe un stîlp de pe doc.
Era opt şi douăzeci. Ceva mai mult de opt ore pînă în zori. Nu era destul timp pentru a parcurge ultimele douăzeci de mile printre furcile caudine, sub mantia întunericului.

   O trăsură deschisă, trasă de doi cai pătaţi, opri lîngă doc. Birjarul rămase ţeapăn pe capră, iar cei doi pasageri priviră cum ultimele lăzi erau coborîte prin trapă. Bărbatul mai solid, în haine civile, stătea gîrbovit în timp ce un altul, care purta uniforma ofiţerilor de marină, îl privi atent pe Tombs şi îi făcu semn cu mîna.
Tombs coborî pasarela spre doc, se apropie de trăsură şi salută regulamentar.
– E o onoare să vă văd, domnule amiral, domnule secretar. Nu credeam că veţi avea timp să veniţi să vă luaţi rămas-bun…..

Cartea Sahara, de Clive Cussler poate fi achiziţionată de pe Elefant.ro

 

 


One thought on “Sahara de Clive Cussler-Fragment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.